logo

Videogalerie

Video z České televize

Zdeněk Hudeček žijící v Uherském Ostrohu je moderní malíř. Žádný sentiment a vzpomínání na staré časy, ale osobité realistické vnímání folkloru. Těžko uvěřit tomu, že tvůrce tak křehkých a snových obrazů, lyrické imaginace a obrazových metafor, již před třemi lety překročil sedmdesátku. Přesto i z jeho současné folklorně laděné tvorby prýští mladická invence; je to patrně zásluhou stále mladého srdce, které ho neustále nutí hledat krásu kolem sebe. „Obrazové dílo Zdeňka Hudečka je jako pozvání do kouzelného prostředí, kde končí každodenní starosti, shon, kde se obejdeme bez technických vymožeností moderní doby a přece můžeme žít plně v uvědomění si vlastního života. Je to svět naplněný nevšední básnivostí a čistotou myšlení,“ napsal již přel lety o jiné tvorbě Zdeňka Hudečka Vlastimír Jelínek, ale ono to tvrzení neztratilo na své váze ani dnes, kdy se stále úžeji přimyká ke svému kraji a k jeho tradicím.